ags-movers-moving-quote

Харта за поверителност

Водейки се във всеки един момент от необходимостта да уважава Вашия личен живот и да защитава предоставяната от Вас информацията, AGS спазва действащото законодателство по отношение на защитата на личния живот и личните данни.

Събирането и обработването на Вашите лични данни се извършва в съответствие с разпоредбите на Закон №. 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, регистрите на лични данни и свободите, както е изменен, и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46.

С цел напълно спокойно сърфиране и комуникиране в нашия уеб сайт ние въведохме харта за поверителност. Ние си запазваме правото да изменяме тази харта въз основа на промени в уеб сайта на AGS или в действащото законодателство.

 

1. Събирани лични данни


1.1. Онлайн формуляри на уеб сайта

Събраните лични данни са доброволно предоставяните от Вас данни при попълване на онлайн формуляр на уеб сайта с цел заявяване на оферта за някоя от услугите, предлагани от AGS на нашия сайт, за да се свържете с AGS или за да предоставите мнението си по отношение на това дали сте доволни от предлаганите услуги.

Така събираните лични данни включват:

 • вашите данни за контакт: фамилия, собствено име, пощенски адрес, телефонен номер (стационарен и/или мобилен), имейл адрес;
 • ако е приложимо, в случай на заявка за оферта за услуга за премествания и/или съхранение на мебели – данни, свързани с предложеното преместване: адрес на местоназначението и адрес за вземане, планирана дата на преместването, причина за преместването (промяна на работата или друга причина), специални изисквания, свързани с преместването (съхранение на мебели и транспортиране на превозно средство);
 • ако е приложимо, в случай на искане за оферта за услуга за транспортиране на превозно средство – данни, свързани с транспортирането на въпросното превозно средство: адрес на местоназначението и адрес на вземане, планирана дата на транспортиране и марка и модел на превозното средство;
 • ако е приложимо, в случай на заявка за оферта за услуга за колетна пратка – данни, свързани с въпросната доставка: адреса на пристигане и адреса на изпращане, планираната дата за изпращането и брой на колетите.

По подразбиране AGS няма да може да предоставя услугите, предлагани на нейния сайт, и по-специално да изготвя заявените оферти и да се свързва с Вас, когато сте поискали това, както и да отговаря на Вашите отзиви и коментари.

 

1.2. Бисквитки


AGS също така може да събира информация автоматично чрез използване на бисквитки, поставяни на устройството, което използвате (компютър, таблет, мобилно устройство, смартфон) при посещаване на сайта, стига да има Вашето съгласие за това, като Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Бисквитките са малки по обем данни, съхранявани от уеб браузъра на носителя, който използвате (компютър, таблет, мобилно устройство, смартфон). Бисквитките могат да бъдат постоянни или временни. Постоянните бисквитки се съхраняват на Вашето устройство за максимум тринадесет (13) месеца. Временните бисквитки изчезват при всяко затваряне на браузъра.

Бисквитките се използват за:

 • осигуряване на правилното функциониране на сайта, разрешаване на използването на всички предлагани от сайта услуги, по-специално онлайн заявките на оферти, абониране за актуализации и бюлетини, посещаване на персонализирания портал, намиране на продукти, които се доставят, попълване на онлайн инвентара и попълване на проучване на удовлетвореността на потребителите;
 • улесняване на сърфирането в сайта, по-специално чрез запаметяване на данни за връзката (IP адрес) и информация, свързана с Вашите онлайн заявки за оферти, на уеб сайта;
 • извършване на поддръжка на сайта и създаване статистически данни за аудиторията на сайта, по-специално чрез определяне на броя на посетителите, най-преглежданите страници, времето, за което сте били свързани, вида на използвания браузър, страниците, от които сте осъществили достъп до сайта, търсачките, използвани за достъп до него, както и географското местоположение, от което е осъществен достъп до сайта.

AGS получава Вашето съгласие преди поставяне на бисквитки.

Можете да промените конфигурацията на браузъра така, че да приема или отказва бисквитки, както и да блокира или изтрива бисквитки, които вече са поставени в браузъра.

Можете да конфигурирате софтуера на браузъра така, че бисквитките да бъдат запазени на Вашето устройство, или, напротив, да бъдат отхвърлени – систематично или в зависимост от това кой ги е издал. Можете също да конфигурирате софтуера на браузъра така, че да бъдете питани дали искате да приемете бисквитки своевременно преди дадена бисквитка да може да бъде запазена на устройството.

По отношение на начина на управление на бисквитките всеки браузър има различна конфигурация. Конфигурацията е описана в менюто за помощ на браузъра и чрез консултиране с тази информация ще можете да разберете как да промените предпочитанията си по отношение на бисквитките:

Можете също така да посетите уеб сайта на Националната комисия за информационни технологии и свободи (CNIL), където ще намерите инструкции за това как да конфигурирате най-често използваните браузъри, на следния адрес: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ или се консултирайте с раздела „Помощ“ на браузъра, който използвате.

Вие сте информирани, че ако решите да откажете бисквитките, е възможно да не успеете да използвате редица функции на сайта. AGS отхвърля всякаква отговорност за последствията, свързани със слаба производителност на сайта, която е в резултат на невъзможността на AGS да запази или да получи информация от бисквитките, необходими за правилното функциониране на сайта.

 

2. Обработка на лични данни


AGS е администраторът на данни на личните Ви данни

Вашите лични данни се обработват от AGS за целите на нейната дейност, а именно:

 • обработване на заявките за оферти на потребителите, изпращане до тях на офертите им, свързване с потребителите след изготвянето на техните оферти или изготвяне на определена оферта;
 • свързване с потребителите на сайта, поискали да се осъществи връзка с тях;
 • отговаряне на мнения и коментари, оставени от потребители;
 • отговаряне на въпроси и оплаквания от потребители и предоставяне на клиентски услуги на клиентите;
 • създаване и управление на лични акаунти на клиентите: личните данни ще се използват за идентифициране на клиентите и позволяването им да осъществяват достъп до определени функции на сайта, по-специално за проследяване на напредъка на възложените й услуги;
 • извършване на операции, свързани с маркетинга, като например свързване с потребители с цел предоставяне на търговски предложения и актуализации;
 • изпращане на актуализации и бюлетини;
 • провеждане на проучвания на удовлетвореността на потребителите;
 • организиране на промоционални операции;
 • анализиране на личните данни на потребителите с цел предоставяне на подходящи търговски оферти и информация на тях;
 • тестване и подобряване на сайта и предлаганите услуги;
 • управляване на заявките за право на достъп, за поправка или за заличаване, за възражения, за ограничаване на обработката и за преносимост на личните данни на потребителите.

 

3. Получатели на лични данни


Вашите лични данни ще бъдат получавани от упълномощените служители на клиента, маркетинговия и/или търговския отдел на AGS и упълномощения персонал на обработващите данни, използвани от AGS и които имат нужда от достъп до личните данни, за да изпълняват своите задачи, по-специално доставчици на ИТ услуги и доставчици на технически услуги.

AGS се ангажира да не разкрива Вашите лични данни на други трети страни без Вашето изрично и предварително съгласие или при изброените по-долу обстоятелства:

 • AGS може да бъде задължена по закон да разкрие личните Ви данни в контекста на съдебно производство, спор и/или искове срещу нея;
 • AGS също така има право да разкрива личните данни, ако смята, че в интерес на националната сигурност, при прилагането на закона или за друга причина от обществен интерес, разкриването е необходимо или подходящо;
 • AGS има право също така да разкрива личните данни, ако смята, че това разкриване е разумно необходимо, за да се насърчи спазването на тази клауза или да се защитят нейните дейности или във Ваша защита;
 • В случай на преструктуриране AGS има право законно да прехвърли всички лични данни на бенефициента си.

 

4. Периоди на запазване


Вашите лични данни се запазват само за времето, строго необходимо за постигане на целите, за които те са били събрани и обработени.

Всички лични данни за Вас, използвани за целите на маркетинга, се запазват за период от три (3) години, считано от момента на събирането им на сайта.

Всички лични данни за Вас, събирани с помощта на бисквитки, се запазват за период от тринадесет (13) месеца, считано от момента на събирането им на сайта.

След края на времевите периоди, необходими за постигане на целите, за които се обработват, AGS се ангажира да унищожи Вашите лични данни или да ги направи анонимни.

 

5. Маркетинг


AGS предлага безплатна услуга за абониране за актуализации и бюлетини от AGS. Абонатите получават редовно информация за AGS, транспорт и международни премествания. Освен ако не предоставите предварително и изрично съгласие, AGS се ангажира да не използва личните данни за целите на маркетинга, по-специално за изпращане на промоционални съобщения, новини, абонаменти за бюлетина или всяка друга операция, свързана с предоставянето на информация.

Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения по всяко време, като щракнете върху връзката за изтриване, включена в електронните маркетингови съобщения, изпратени до Вас, като редактирате настройките в личния си акаунт или като изпратите имейл до confidential@ags-globalsolutions.com .

 

6. Вашите права


Законодателството относно защитата на личните данни Ви осигурява редица права, изложени по-долу.

Правото на достъп позволява да осъществявате достъп до личните си данни по всяко време.
Правото на поправка позволява да поправите всякакви лични данни за Вас, които са неточни или непълни.
Правото на възражение дава възможност да възразите, ако имате основателни причини за това, срещу обработването на личните Ви данни.
Правото на ограничаване на обработката позволява да ограничите обработването на личните данни в случаите, посочени в изчерпателен списък в действащото законодателство.
Правото на преносимост на данни позволява да получавате лични данни, които Ви засягат и които сте предоставили на AGS, както и да ги предавате на друг администратор на данни при условията, предвидени в действащото законодателство.
Правото на заличаване позволява да изтривате личните си данни в случаите, изложени в изчерпателен списък от действащото законодателство.
Имате право да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите лични данни от AGS по всяко време.

Освен това имате право да определите какво да се случва с личните данни след смъртта Ви, като съставите указания (общи или конкретни), отнасящи се до запазването, заличаването или предаването на личните данни след Вашата смърт. С настоящото Ви уведомяваме, че сте свободни да посочите лице, отговарящо за изпълнението на Вашите указания, и че можете да промените или отмените указанията по всяко време.

Вие имате право да упражнявате Вашите права за достъп, поправка, заличаване, възражение, ограничаване на обработката, преносимост на данните, изготвяне на указания, свързани със запазването, заличаването или предаването на личните данни след смъртта Ви и да изразите желанието си да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни, като се свържете с AGS, използвайки следните данни за контакт:

AGS ще положи всички усилия, за да отговори на Вашите искания в разумен срок и при всички случаи в сроковете, определени от действащите разпоредби.

AGS ще предприеме всички необходими предпазни мерки, за да провери самоличността на лицето, подало искането, преди да осъществи достъп, ако е необходимо, до искането на лицето, за да предотврати риска от измамни искания.

компетентните съдилища, ако смятате, че AGS е извършила нарушение на Вашите права по отношение на лични данни. Ако се установи нарушение, ще можете да получите пълно и ефективно обезщетение за претърпените от Вас щети.

И накрая, имате право да не се подчинявате на решение, основаващо се само на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

 

7. Защита на лични данни


AGS полага всички възможни усилия, като взема всички необходими мерки, за да гарантира защитата и поверителността на Вашите лични данни, да предотврати повреждането или изопачаването им и да предотврати осъществяването на достъп до тях и злоупотребата с тях от страна на неупълномощени трети страни.

Ако смятате, че с Вашия акаунт е било злоупотребено, трябва незабавно да се свържете с AGS на следния адрес: confidential@ags-globalsolutions.com.

AGS въвежда технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на защита на Вашите лични данни, по-специално:

 • управление и контрол на достъпа до лични данни;
 • инсталиране на софтуер за наблюдение на ИТ мрежата на AGS;
 • инсталиране на антивирусен софтуер и защитна стена;
 • предпазване и шифроване на лични данни;
 • ограничаване на достъпа до сървъра с помощта на потребителско име и парола;
 • редовна оценка на всички методи за защита;
 • шифроване на ИТ съобщения, изпратени до партньорите на AGS;
 • защита на физически документи, които се използват в момента;
 • съхраняване на стари физически файлове в защитено хранилище за архивиране.
Get a quote