AGS Хамали, преместване Lyon - карта

Координати
45° 37' 52.7808" N
4° 49' 22.0620" E
Физическа Адрес
17, rue Maurice Petit - 69360 Serezin du Rhone