AGS Хамали, преместване Carthage - карта

Координати
36° 50' 47.7996" N
10° 12' 23.8716" E
Физическа Адрес
19 rue de l'Energie, Z.I LA Charguia I 2035 Tunis. CARTHAGE